خرید و فروش انواع پارچه | خرید ضایعات پارچه | نساجی شهریار ☎ 09126729327 ☎ خریدار انواع ضایعات نساجی اعم از: انواع پارچه های درجات، انواع پارچه های ایرانی و خارجی، انواع دوک های پلاستیکی و مقوایی، انواع نخ های پنبه، ملانژ، پلی استر، نایلون، خریدار پارچه، طاقه استوک، طاقه، سرطاقه، ته طاقه، فروش کرک برای مبلمان، بالشی، پشتی، و... . شهریار شیری: 09126729327 http://www.kharid-parcheh.ir 2018-09-21T16:10:23+01:00 text/html 2018-04-20T07:45:47+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی بازیافت منسوجات ضایعات نساجی http://www.kharid-parcheh.ir/post/11 <h2><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">بازیافت منسوجات</font></b></div></h2><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ضایعات نساجی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ضایعات نساجی به دو بخش قبل (حین تولید) و بعد از مصرف آن تقسیم می شوند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ضایعات مراحل تولید وپیش از مصرف منسوج شامل فراوردهای جانبی كارخانجات نساجی و تولید الیاف و همچنین البسه می باشند . ضایعات پس از مصرف شامل پوشاك و منسوجات مصرفی در وسایل&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">خانگی ومنسوجات صنعتی بوده كه مصرف كنندگان پس از طی دوره مصرف آنها از چرخه زندگی و صنعت خارج می كنند . دلایل عدم استفاده از این محصولات پس از مصرف را می توان به كهنه شدن كالا&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">، صدمه دیدن و یا تغییر مد نسبت داد. بطور مثال سالانه بیش از 40 درصد از پنبه رشد یافته استحصال از فرایند تولید پوشاك به ضایعات تبدیل می شود . میزان این ضایعات را می توان با آموزش صحیح&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">كارگران ، انبارداری صحیح ، تصحیح و رفع اشكالات خطوط تولید و بهبود كیفیت مواد اولیه كنترل نموده و كاهش داد این ضایعات عمدتاً می توانند بعنوان مواد اولیه به چرخه تولید بازگردند و به محصول نهایی&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">تبدیل شوند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدیریت غلط در انبارداری و پوسیدگی مواد اولیه حتی پیش از ورود به خط تولید و عدم انجام سرویسهای منظم دستگاههای تولیدی و نا آگاهی كارگران در كنترل خط تولید را می توان از عوامل افزایش&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">ضایعات حین تولید و قبل از مصرف برشمرد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بازیافت منسوجات و البسه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">عموماً بازیابی ضایعات منسوجات و كفپوشها شامل جمع آوری، جداسازی و فرایند است گاهی این محصولات برای استفاده در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرند ولی بطور كلی بعنوان زباله و ضایعات از&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">چرخه ستفاده خارج می شوند. امروزه می توان از ضایعات ماشینهای پنبه پاك كنی و زائده های پارچه ها در تولید نخهای پنبه ای استفاده كرد. الیاف پنبه قابل بازیافت در طی فرایندهای ریسندگی،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بافندگی و برش منسوجات بوجود می آیند. در گذشته این زائدات مستقیماً بصورت بهداشتی دفن می شد ولی امروزه با استفاده مجدد از این زائدات ضمن تولید محصول دارای ارزش اقتصادی صرفه جویی&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">قابل ملاحظه ای نیز در زمین، انرژی و نیروی انسانی كه قبلاً صرف دفن ضایعات می شد گردیده است. ضایعات منسوجات اغلب بدون هیچ هزینه ای جمع آوری شده و قابل استفاده در صندلیها، تشكها،&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">لایی ها می باشند. امروزه محصولات نساجی تقریباً بطور كامل و گاهی تا صددرصد قابل بازیافت می باشند. در بازیابی ضایعات نساجی دو هدف عمده مد نظر می باشد:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- ایجاد كاربرد جدید مواد بازیافت شده در فرایند تولید محصولات دیگر</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- بازیافت محصولات به منظور بازگشت به چرخه تولید</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">مهمترین مشكلات در بازیافت منسوجات عبارتند از :</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- تشویق افراد به تحویل منسوجات مستعمل به مراكز بازیافت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- ارزیابی دقیق میزان منسوجات قابل بازیافت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">3- درجه بندی منسوجات جمع آوری شده كه سبب افزایش هزینه و زمان بازیافت می باشد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- عدم صرفه مالی در بازیافت منسوجات برای بازیافت كنندگان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- افزایش لكه پذیری الیاف بازیافتی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">6- كاهش دمای شعله ور شدن و افزایش آتش پذیری آنها پس از بازیافت</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">7- بسیاری از منسوجات مستعمل از مخلوط الیاف مانند مخلوط پلی استر و پنبه تشكیل شده اند كه بازیافت آنها را با مشكل مواجه می سازد</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">8- قابلیت پروسه پذیری دوباره در الیاف بازیافتی كم بوده و در هنگام ریسندگی امكان شكستن و ریزش آنها وجود دارد این امر به نوبه خود سبب كاهش استحكام آنها در حین بافت منسوجات می شود&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">بازیافت كفپوشها و موكتها</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در گذشته به دلیل وضعیت سنتی كشورمان در استفاده از زیر اندازهای دستباف نظیر فرش دستباف، گلیم، زیلو، جاجیم و پیشینه فرهنگی در پذیرش اینگونه زیر اندازها رغبت و انگیزه فراوانی جهت ایجاد&nbsp;</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">و احداث صنعت فرش ماشینی و موكت بافی وجود داشت كه با اقبال عمومی نیز روبه رو شد.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">عمده ترین روشهـای بازیافت كفپو شها عبارتند از:</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- بازیافت شیمیایی كه عمدتاً شامل تجزیه الیاف به منظور استفاده دوباره در كفپوشها است.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- تولید انرژی از طریق سوختن موادی كه قابلیت استفاده دوباره در كفپوشها یا كاربردهای دیگر را ندارند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">3- برش پرزهای فرش و استفاده از لایه ها و حصیر ها</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- استفاده از الیاف طبیعی به جای الیاف مصنوعی به دلیل بروز برخی از مشكلات در مصرف آنها نظیر معضلات زیست محیطی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- احیاء دوباره كفپوشهای مستعمل از طریق شستشوومرمت، البته این روش مشكلات رنگ پذیری ، رنگ پریدگی وتطابق رنگ وطرح را در كفپوش حل نمی كند.</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">پیشنهادهـایی جهت بازیافت منسو جات و كفپوشها</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- تاسیس انجمن بازیافت منسوجات و كفپوشها با حمایت دولت و انجمن های علمی و صنایع وابسته</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- كد گذاری در منسوجات و كفپوشهای تولیدی داخل كه دارای مشخصات كامل مواد مصرفی باشند .</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">3- ترغیب افراد جامعه به تحویل منسوجات مستعمل به مراكز جمع آوری</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">4- ترغیب صنایع تولیدی به اعلام ضایعات خط تولید و ایجاد سیستم مناسب بازیافت در كارخانه</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">5- تدوین استانداردهای مناسب خصوص استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت یا سازگار با محیط زیست</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">6- اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای تولید كنندگان داخلی و وارد كنندگان كالاهای خارجی در بكارگیری استاندارد های مذكور</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">7- انجام پژوهشهای كاربردی جهت یافتن كاربردهای جدید مواد بازیافتی، توسعه و بهبود فرایندهای بازیافت&nbsp;&nbsp;</font></div> text/html 2018-02-09T20:11:40+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی کاربرد پارچه های اسپان باند در صنعت راه و ساختمان http://www.kharid-parcheh.ir/post/10 <h2 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-size: 27px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma;">کاربرد پارچه های اسپان باند در صنعت راه و ساختمان</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;">کاربرد پارچه های اسپان باند در صنعت راه و ساختمان همچون دیگر زمینه های مهندسی مانند پارچه های خودرو و حتی محصولات بهداشتی یکبار مصرف دارند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; text-align: justify;"><font color="#2c2f34" face="yekan, tahoma"><span style="font-size: 15px;">به گزارش سایت مرجع اسپان باند لند: بر اساس تحقیقات دانشکده مهندسی تنسی، پارچه های سنتی با سرعت بسیار زیادی در حال جایگزینی با پارچه های اسپان باند در بسیاری از بیمارستان ها و کاربردهای پزشکی می باشند. زیرا این پارچه ها می توانند مقاومت بیشتری نسبت به نفوذ مایع داشته باشند و راحت تر استریل میشوند. بدون پرز بودن و خواص تنفس پذیری این پارچه ها، آنها را برای استفاده در همه بخش ها از بسته بندی استریل گرفته تا لباس های اتاق عمل مناسب میکند.</span></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">محققان دریافته اند که در سالهای اخیر بزرگترین مصرف کنندگان&nbsp;<span style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 600;">اسپان باند</span>&nbsp;مهندسان عمران بوده اند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">بازار مهندسی عمران با بیش از 25 درصد مصرف کل این نوع پارچه، بزرگترین سهم بازار این محصولات را داراست.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;">پارچه های اسپان باند در صنعت عمران کاربردهای متفاوتی دارند:</p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">کنترل فرسایش</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">پوشش محافظتی</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">تثبیت بسترهای ریلی</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">محافظ کانال ها و مخازن</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">سطح سازی و جلوگیری از ترک خوردن سطوح بزرگ راه ها و فرودگاه ها</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">…</li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;">ویژگی های بخصوص پارچه های اسپان باند، مانند پایداری شیمیایی و فیزیکی، قدرت بالا، قیمت مناسب و ساختار منحصر به فرد و بسیار کنترل شده آنها شرایطی را مهیا نموده است که میتوان این پارچه ها را برای به دست آوردن خواص دلخواه به راحتی طراحی نمود.</p><p style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://spunbondland.ir/wp-content/uploads/2017/10/spunbond-xheotextile-300x88.jpg" alt="کاربرد پارچه های اسپان باند در صنعت راه و ساختمان"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;">برخی از خواصی که استفاده ازپارچه های اسپان باند را دراین صنعت اجتناب ناپذیر میکند:</p><ul style="padding: 0px 15px 0px 0px; margin: 0px 20px 20px 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;"><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">خواص حرارتی عالی</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">قابلیت قالب بندی خوب</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">نسبت مقاومت پارچه به وزن آن علی الخصوص در مقایسه با پارچه های بافته</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">مقاومت بالا در برابر چروک و ساییده شدن</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">ثبات ابعادی بالا</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">پایداری در برابر اشعه UV که آن را برای استفاده خارجی و فضای باز مناسب می کند.</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">نفوذ پذیری مناسب</li><li style="padding: 0px; margin: 0px 0px 5px; list-style: disc none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box;">تولید در گرماژهای مختلف از 8 تا 300 گرم در متر مربع</li></ul><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: 0px; box-sizing: border-box; line-height: 26px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: yekan, tahoma; font-size: 15px;">در مقالات بعدی سایت تخصصی اسپان باند لند به معرفی دیگر کاربردهای گسترده پارچه اسپان باند خواهیم پرداخت.</p> text/html 2018-01-29T10:36:16+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی شناخت انواع پارچه و کاربرد آنها http://www.kharid-parcheh.ir/post/9 <h2><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">شناخت انواع پارچه و کاربرد آنها</b></font></div></h2><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه یکی از مهمترین اختراعات بشر است. قدمت آن به ۶۵۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه انواع مختلفی دارد و مطمئنا برای همه ما پیش آمده که در زمان خرید پارچه گیج شده یا با انواع مختلف پارچه مواجهه شده ایم ولی کاربرد آنها را نمی دانستیم. در این مقاله چند پارچه مهم و کاربرد آنها را با هم مرور می کنیم:</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۱. نخی (cotton)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک پارچه ایده آل و خنک است. برای دوخت لباس و پیراهن های فصول گرم بسیار مناسب است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به راحتی شسته و پاک می شود اما نحوه شستن آن مهم است زیرا اگر آن را درست نشوری و کاملا آبکشی نکنی بوی عرق یا لک باقی می‌ماند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۲. کتان (linen)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک پارچه تقریبا کنفی است. خنک است و مانند پارچه نخی برای تابستان مناسب است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بسیار راحت تمیز می شود. علاوه بر لباس برای مبلمان هم کاربرد دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۳. جین (jean)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به آن پارچه دنیم یا لی هم می گویند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بافتی ضخیم دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای شلوارهایی که برای استفاده روزانه است و همچنین لباس کار بسیار مناسب است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نخی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کتان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۴. پشم (wool)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه ای سنگین که تقریبا در برابر سرما عایق است و برای فصل زمستان بسیار مناسب است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۵. کشمیر (cashmere)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الیافی نرم و لطیف دارد و بسیار سبک است و مورد علاقه زنان فرانسوی است زیرا برای دوخت لباس های پاییزی بسیار شیک و زیبا است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۶. ابریشم (silk)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محکم ترین پارچه دنیا است. سبک، براق و در برابر پارگی بسیار مقاوم است. البته این پارچه بسیار لطیف است. برای تابستان و زمستان مناسب است اما خیلی زود لک می گیرد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کشمیر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ابریشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۷. دانتل (dantel)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوعی پارچه توری است که دارای اشکال برجسته است. دانتل قیمت بالایی دارد و برای لباس عروس بیشترین کاربرد را دارد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۸. گیپور (guipure)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بافت پنبه ای و ابریشمی دارد. نقوش برجسته هستند و بسیار شبیه دانتل است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته: تفاوت دانتل و گیپور در زمینه آنها است . زمینه دانتل در ۹۰% موارد تور است. اما گیپور اینگونه نیست.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">۹. مخمل (velvet)</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پارچه ای با پرزهای لطیف و نزدیک به هم است. بافتی نرم و لوکس دارد و برای پرده و دکوراسیون کاملا مناسب است.</font></div> text/html 2018-01-07T00:05:18+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی آدرس کارگاه خرید و فروش پارچه و ضایعات پارجه http://www.kharid-parcheh.ir/post/8 <font size="3"> با سلام</font><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3"><br></font></div><div><div><font size="3">خرید در محل:</font></div></div></div><div><div><font size="3">انواع پارچه های ایرانی و خارجی،</font></div><div><font size="3">خریدار پارچه، طاقه استوک، طاقه، سرطاقه، ته طاقه...</font></div></div><div><br></div><div><div><font size="4">شهریار شیری:</font></div><div><font size="4">09126729327</font></div></div> text/html 2016-08-27T12:11:36+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی خریدار ضایعات اسپان باند - خریدار مواد ای بی اس http://www.kharid-parcheh.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خریدار پارچه های مجلسی اعم از ریون، فلامنت، طرح لی، کتان، گیپور، دانتن،</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فروش کرک برای کارهای مبلی، بالش، و...</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فروش سرطاقه، برشی، ته طاقه،</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خریدار مواد پنپه، ای بی اس، نایلون، و...</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خریدار ضایعات اسپان باند</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/581/1741035/1.jpg" alt="ضایعات پارچه"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">شهریار: 09126729327</span></div></div> text/html 2016-08-27T11:46:54+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی خرید و فروش خرده پارچه http://www.kharid-parcheh.ir/post/5 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">فروش انواع پارچه برای تمیز کردن دست ها دستگاها</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خرید انواع پارچه،</font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خریدار ضایعات اسپان باند،</span></div><div style="text-align: right;"><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">سر طاقه، ته طاقه، نیم طاقه،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش سر طاقه، برشی، ته طاقه،</font></div></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خریدار مواد پپه، ای بی اس، نایلون، و...</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فروش کرک برای کارهای مبلی، بالش، و...</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خریدار پارچه های مجلسی اعم از ریون، فلامنت، طرح لی، کتان، گیپور، دانتن،</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/581/1741035/2.jpg" alt="پارچه ای دست دوم و فروشی برای تمیز کردن دست"></div><div style="text-align: center;"><center style="text-align: right;"><br></center><center><br></center></div> text/html 2015-12-10T15:26:19+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی نساجی http://www.kharid-parcheh.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خرید و فروش انواع ضایعات نساجی</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نخ و دوک،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خرید پارچه ضایعات و طاقه،</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">تیکه،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">کتان،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">ویسکوز،</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سرطاقه اعم از پارچه های نخی،</font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="3">لی، مجلسی، مانتویی، بافت، پارچه خام</font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شهریار: 09126729327</font></div></div> text/html 2015-10-29T10:21:09+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی خرید ضایعات پارچه و استوک http://www.kharid-parcheh.ir/post/2 <font size="3" face="Mihan-Iransans">خرید پارچه های:</font><div><br></div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- بافت</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- تکمیل<br></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- ته طاقه<br></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- سر طاقه</font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- خرید پارچه های رنگرزی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- فروش پارچه های رنگی و سفید برای بلکا و پتینه</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">- فروش دستمال کهنه برای تمیز کردن دست و دستگاه ها (مناسب مکانیکی ها و چاپ خانه ها)</font></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">شهریار: 09126729327</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/581/1741035/4.jpg" alt="خرید و فروش پارچه"></div> </div></div></div></div> text/html 2015-10-25T15:45:06+01:00 www.kharid-parcheh.ir محمد بذلی خرید پارچه و ضایعات پارچه http://www.kharid-parcheh.ir/post/1 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">هدف از ساختن این سایت الزامن خرید پارچه های زیر است که توسط بنده انجام میشود...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3">پارچه پنبه - ویسکوز - مانتویی - نخی - بافت - مجلسی - دوک - نخ - خام - استرج - فلامنت - زمستونی - پاییزی و ...</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">قیمت پارچه بستگی به نوع جنس و بازار دارد و بیشتر به صورت توافقی و بازدید در محل خریداری می شود... .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شهریار: 09126729327</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><i>تا چند روز گذشته سایت رو کامل تر میکنم تا مشتری ها بیشتر اطلاعات کسب کنند.</i></font></div>